Uitsluiting aansprakelijkheid

Wij streven naar correcte informatieverstrekking, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onvolkomenheden op deze en/of hiermede verbonden websites.

 

Auteursrechten (copyright)

Deze website - oorspronkelijke versie on line 2008, huidige versie on line mei 2013 - is een publicatie van Zorghotels.nu, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg in  Nederland onder nummer 57895961.

Op de website zijn de Auteurswet 1912, de  Databankwet en de Wet Beschermings Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten  op de database, de metadata, de afbeeldingen, de teksten en weergegeven maten  ("content") zijn voorbehouden aan Zorghotels.nu en, voor wat betreft de foto's  en de aangeleverde banners, aan de overige rechthebbenden.
Verveelvoudiging van de content met het kennelijke  oogmerk deze openbaar te maken of anderszins commercieel te exploiteren is niet  toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zorghotels.nu en de overige  rechthebbenden.
Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks  te leiden naar de context, waarbinnen Zorghotels.nu de content aanbiedt.  Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn daarbij  zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 

De auteursrechtelijke bescherming is uit praktische overwegingen alleen in de nederlandse taal weergegeven.